JsemLenka.cz - Zásady ochrany osobních údajů

JsemLenka.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Níže uvádím, jak nakládám s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo osobní údaje sbírá

Jaké údaje sbírám

V případě objednávky překladu, korektury či jiné služby:

Důvod a účel sběru údajů

Údaje uchovávám, abych mohla vyřídit vaši poptávku či objednávku a mohla řádně vystavit a archivovat faktury.

Jak dlouho údaje uchovávám

V případě objednávky služby a vystavení faktury uchovávám údaje po dobu stanovenou dle §31 a 32 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Na co máte právo

Dotázat se, jaké údaje zpracovávám, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.

Můžete požádat o opravu nebo výmaz těchto údajů.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracovávám v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte mě.

Pokud nebudete s řešením spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Soubory cookies

Tyto webové stránky používají cookies. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies se používají pro měření návštěvnosti webu, žádné jiné údaje o vás se neuchovávají.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.